requiesco


requiesco
rĕquĭesco, ĕre, quĭēvi, quĭētum    - formes sync. requierunt, Virg. B. 8, 4 ; requierant, Catul. 84, 7; requiesset, Catul. 64, 176; Tac. An. 1, 25; requiesse, Cic. de Or. 2, 290, Att. 14, 8, 2. - intr. - [st1]1 [-] se reposer, prendre du repos; reposer (dans la tombe).    - ubi animus ex multis miseriis atque periculis requievit, Sall. C. 4 : quand mon âme se fut reposée de bien des malheurs et des périls.    - requiescere a rei publicae muneribus, Cic. : se délasser des affaires publiques.    - in alicujus sermone requiescere, Cic. de Or. 2, 234 : se délasser en écoutant qqn.    - requiescere lecto, Prop. : se reposer sur son lit.    - requiescit terra, Varr. : la terre se repose.    - vixdum requiesse aures a tumultu hostili, Liv. 26 : c'est à peine si ses oreilles (disait-il) s'étaient reposées du vacarme des ennemis.    - hic requiescit, Petr. 71, 12; Mart. 6, 18. [st1]2 [-] se reposer sur, s'appuyer sur.    - requiescit vitis in ulmo, Ov. : la vigne s'appuie sur l'ormeau.    - in alicujus spe requiescere, Cic. Cael. 32, 79 : se reposer sur qqn. - tr. - [st1]3 [-] laisser en paix, faire reposer, suspendre, arrêter.    - suos requierunt flumina cursus, Virg. B. 8, 4 : les fleuves arrêtèrent leur cours.
* * *
rĕquĭesco, ĕre, quĭēvi, quĭētum    - formes sync. requierunt, Virg. B. 8, 4 ; requierant, Catul. 84, 7; requiesset, Catul. 64, 176; Tac. An. 1, 25; requiesse, Cic. de Or. 2, 290, Att. 14, 8, 2. - intr. - [st1]1 [-] se reposer, prendre du repos; reposer (dans la tombe).    - ubi animus ex multis miseriis atque periculis requievit, Sall. C. 4 : quand mon âme se fut reposée de bien des malheurs et des périls.    - requiescere a rei publicae muneribus, Cic. : se délasser des affaires publiques.    - in alicujus sermone requiescere, Cic. de Or. 2, 234 : se délasser en écoutant qqn.    - requiescere lecto, Prop. : se reposer sur son lit.    - requiescit terra, Varr. : la terre se repose.    - vixdum requiesse aures a tumultu hostili, Liv. 26 : c'est à peine si ses oreilles (disait-il) s'étaient reposées du vacarme des ennemis.    - hic requiescit, Petr. 71, 12; Mart. 6, 18. [st1]2 [-] se reposer sur, s'appuyer sur.    - requiescit vitis in ulmo, Ov. : la vigne s'appuie sur l'ormeau.    - in alicujus spe requiescere, Cic. Cael. 32, 79 : se reposer sur qqn. - tr. - [st1]3 [-] laisser en paix, faire reposer, suspendre, arrêter.    - suos requierunt flumina cursus, Virg. B. 8, 4 : les fleuves arrêtèrent leur cours.
* * *
    Requiesco, requiescis, requieui, requietum, penul. prod. requiescere. Virgil. Dormir.
\
    Requiescere. Se reposer, S'appaiser, Estre à requoy.
\
    In spe alicuius adolescentis requiescere. Cic. Prendre contentement en l'espoir qu'on ha d'aucun adolescent.
\
    In miseriis requiescere. Cic. Avoir allegeance en ses miseres.
\
    In sermone alicuius requiescere. Cic. Se reposer sur le propos d'aucun.
\
    In lectione Poetarum requiescere. Quintil. Prendre plaisir et recreation.
\
    Non requiescere consilio cuiusquam. Cic. Ne cesser, et ne se deporter point pour quelque conseil qu'on nous donne.
\
    Requiescere, cum accusatiuo. Virgil. Et mutata suos requierunt flumina cursus. Ont retardé et arresté.

Dictionarium latinogallicum. 1552.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • покой — род. п. оя, укр. (с)покiй, ою, др. русск. покои, ст. слав. покои ἀνάπαυσις, ἄνεσις (Супр.), болг. покой, сербохорв. по̀ко̑j спокойствие , словен. pokoj, род. п. oja, чеш., слвц. роkоj, польск. pokoj, оju мир; комната , в. луж., н. луж. роkоj. Др …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Juan de Atarés — Beato Nacimiento siglo VII Zaragoza Fallecimiento …   Wikipedia Español

  • requiescere — re·quiè·sce·re v.intr. (io requièsco) OB riposare nella pace eterna | fig., trovare requie {{line}} {{/line}} DATA: 2Є metà XIV sec. ETIMO: lat. requiēscĕre, der. di requies 1requie . NOTA GRAMMATICALE: forme non attestate: pass.rem., p.pass. e… …   Dizionario italiano

  • ԶԵՏԵՂԻՄ — (ղեցայ.) NBH 1 0732 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ձ. καταπαύομαι, καταμένω collocor, requiesco Զկայ առնուլ ʼի տեղւոջ. հանգչել, դադարել. հանդարտել. տեղաւորւիլ. ... *Լա՛ւ էր թէ անդէն զետեղեալ եւ բնակեալ էաք առ եզերբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳՉԻՄ — (գեայ, գի՛ր, գուցեալ.) NBH 2 0038 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c παύομαι, ἁναπαύομαι, καταπαύομαι requiesco κοιμαίω dormio, cubo αὑλίζομαι maneo, diversor եւն. (լծ. անկանիլ, ընկողմանիլ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԱՂԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ձ. κοιτάζομαι cubo ἁναπαύομαι, συναναπαύομαι, ἁγελάζομαι quiesco, requiesco, refocillor, congregor. Հանգչել խաշանց ʼի դադարս. պառկիլ. ... *Ինձ առ ուլու մակաղեսցի: Եղիցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՂՄԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0248 Chronological Sequence: Early classical, 12c չ. ἁναπαύομαι requiesco, sedor, mitigor ἑλαττόομαι minuor, diminuor. Մեղմ լինել. հանդարտել. զիջանիլ. ցածնուլ. նուազիլ. յետնիլ. կակղնալ, ինջնալ. ... *Մեղմացեալ եմ ʼի չարեաց՝ զոր ասացի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՆԳՉԻՄ — ((զկատարեալն եւ զանցեալն ʼի փոխ առնու ʼի բայէս Յանկիմ, Յանկուցանիմ, եւ այլն)) NBH 2 0324 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c ՅԱՆԳՉԻՄ ՅԱՆԿՉԻՄ. καταπαύομαι, ἑπαναπαύομαι quiesco, requiesco ἑθίζομαι, νομίζω adsuefio. Հանգչիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՆՈՒՄ — (յեցայ, ցի՛ր, ցեալ, յենօղ.) NBH 2 0355 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c, 12c, 13c չ. (լծ. թ. էան կէլմէք, տայանմաք ). ἑπαναπαύομαι , ἑπερείδομαι, ἑπιστηρίζομαι, πρόσκειμαι requiesco super, fulcior, innitor, adjaceo եւն. Տալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱԽՃԱՆԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0770 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ձ. τελευτάω, ἁναπαύομαι vitam finio, morior, requiesco, obeo. Մեռանել. վճարիլ ʼի կենաց աստի. հասանել ʼի վախճան կենաց, կամ յելս ինչ իրաց. *Հայր քո երդմնեցոյց զմեզ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.